«Κανονάκι» για τον λύκο…

Ένα ηχητικό «κανονάκι» υγραερίου στις πλαγιές της Ολύτσικας για τον εκφοβισμό των λύκων και τη προστασία των κοπαδιών.