Ένα διαφορετικό «παρτέρι»

Ένα «φυσικό παρτέρι» δημιουργήθηκε στον τραυματισμένο κορμό ενός πεύκου στις πλαγιές του όρους Γκορίλα (όρη Παραμυθιάς).