Υλοτομία στο Ζαγόρι

Ηλιοχωρίτες δασεργάτες υλοτομούν στα δάση του Ζαγορίου στα μέσα της δεκαετίας 1960-70.