Ανεφοδιασμός νερού

Στη καρδιά του καλοκαιριού στη πηγή της «Κρούνας» στο «Μέγα λάκκο» της Τύμφης, νεαροί τσοπάνηδες γεμίζουν δοχεία με πόσιμο νερό τα οποία και μεταφέρουν με το ζώο τους στις στάνες, για να καλύψουν έτσι τις καθημερινές τους ανάγκες.

Μια ενέργεια που επαναλαμβάνεται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύμηνης παραμονής τους στις κορυφές της Τύμφης.

Advertisement