Το γεφύρι της Πολιτσάς

Το γεφύρι της Πολιτσάς γεφυρώνει τον ποταμό Άραχθο και βρίσκεται στο δρόμο που ενώνει τα χωριά Φορτόσι και Αμπελοχώρι. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έργο, που κοσμεί τη περιοχή και αποτελείται από τέσσερα τόξα, ένα κύριο και τρία βοηθητικά (ανακουφιστικά).

Βρίσκεται σ’ ένα στένωμα του ποταμού, θεμελιωμένο πάνω σε βράχους, «πνιγμένο» όμως από μια «σύγχρονη» και άχαρη τσιμεντογεφύρωση που κατασκευάστηκε ακριβώς δίπλα του.

Το άνοιγμα του μεγαλύτερου τόξου του γεφυριού είναι 24 μέτρα περίπου και το ύψος του αγγίζει τα 14 μέτρα.
Δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί ακριβή στοιχεία για το πότε και από ποιους κατασκευάστηκε η εντυπωσιακή αυτή γεφύρωση, παρά μόνο ότι οι μάστορες ήταν από το γειτονικό χωριό Αμπελοχώρι, όπως αναγράφεται σε ενημερωτική πινακίδα που βρίσκεται στο χώρο του γεφυριού. Εκεί επίσης διαβάζουμε ότι το 1874 στο γεφύρι έγιναν εργασίες συντήρησης και τα έξοδα καλύφθηκαν χάρη σε χρήματα που έδωσε ο Ηπειρώτης ευεργέτης Ι. Λούλης.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Advertisement