Μια νεροφίδα

Ένα νερόφιδο στα νερά της λίμνης των Ιωαννίνων.

Advertisements