Εικόνες από τις λίμνες στο «Λάκκο»

Φωτογραφίες (και 2 βίντεο)  από τις λίμνες στο «Λάκκο» που βρίσκονται στη περιοχή του Ηλιοχωρίου.

Η πρώτη λίμνη…

 

Και η δεύτερη…

 

Advertisement