Το γεφύρι της Βίγλας

Το γεφύρι της Βίγλας ή γεφύρι Μπαλκάν το συναντάμε δίπλα μας όταν κινούμαστε στον επαρχιακό δρόμο που πηγαίνει από το χωριό Βοτονόσι στο διπλανό Ανθοχώρι (πρώην Ντερβεντίστα). Το γεφύρι κατασκευάστηκε το 1707 με χρήματα που έδωσε ο Γιάννης Σπανός και γεφυρώνει τον «Μετσοβίτικο» έναν από τους παραποτάμους του Άραχθου.

Είναι ένα μονότοξο γεφύρι ύψους 7,50 μέτρων και με το άνοιγμα του τόξου του να φτάνει τα 14 μέτρα. Το πλάτος του καταστρώματος του είναι λίγο μεγαλύτερο από 3 μέτρα και στα πλευρά του έχουν τοποθετηθεί σειρές με αραιές αρκάδες. Στη μια του πλευρά κατασκευάστηκαν και δυο ανακουφιστικά ανοίγματα.

Advertisement