Το λουτρό της Παραμυθιάς

Ένα από τα ιστορικά μνημεία της πόλη της Παραμυθιάς είναι το κτήριο των λουτρών της. Αρχικά ο χρόνος κατασκευής του τοποθετούνταν στη μεσοβυζαντινή περίοδο αλλά σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες της 8ης Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων, ο χώρος φαίνεται ότι πιθανότατα κατασκευάστηκε τον 15ο αιώνα.

Σύμφωνα με τα γραφόμενα του Άγγλου στρατιωτικού, τοπογράφου και περιηγητή W.M. Leake, τα λουτρά ήταν εγκαταλελειμμένα από τις αρχές του 19ου αιώνα, όεποχή που ο ίδιος επισκέφτηκε την περιοχή.

Το κτήριο τωμν λουτρών είναι κτισμένο με το «πλινθοπερίκλειστο σύστημα», έχοντας διπλή σειρά πλίνθων τόσο στον οριζόντιο όσο και στον κάθετο αρμό.
Η είσοδος τους βρίσκεται στην βορεινή πλευρά και από εκεί ο επισκέπτης τους έμπαινε στον χώρο των αποδυτηρίων, μια τετράγωνη, πιθανότατα θολοσκέπαστη κατασκευή.
Στα αποδυτήρια οι εισερχόμενοι αλείφονταν με διάφορες αρωματικές ουσίες και στη συνέχεια έμπαιναν στον μικρό προθάλαμο, που στα δάπεδα του μέσω ειδικών αγωγών κυκλοφορούσε ζεστός αέρας. Ο χώρος αυτός ονομαζόταν και «Χλιαρόν».
Στη συνέχεια ο επισκέπτης έμπαινε στο κύριο χώρο του κτηρίου, το «Θερμόν». Εκεί γινόταν η επίτριψη του με το «τρίπτον» και η είσοδος του στην «εμβατή» (στον λουτήρα).

Σήμερα μόνο υπολείμματα διακρίνονται από τον χώρο των λουτρών. Είναι ορατά όμως τα υπόκαυστα του και στον εξωτερικό του χώρο βλέπουμε και τα ίχνη μιας θολωτής δεξαμενής.

Advertisement