Το γεφύρι του Γκαράνη

Το μονότοξο «γεφύρι του Γκαράνη» βρίσκεται μέσα στο χωριό Βρυσοχώρι Ζαγορίου. Αν και είναι πνιγμένο από τη βλάστηση της περιοχής, το όμορφο γεφύρι παραμένει ως τις μέρες μας λειτουργικό και ενώνει δυο από τους μαχαλάδες του χωριού.


Το ύψος του γεφυριού ξεπερνά τα 5 μέτρα και το πλάτος του καταστρώματος του είναι λίγο μεγαλύτερο από τα 2 μέτρα. Στα πλαϊνά του πετρόκτιστου περάσματος του έχουν τοποθετηθεί (για προστατευτικούς λόγους) δυο σειρές από συνεχόμενες όρθιες πέτρες. Γεφυρώνει ένα από τα πολλά ρέματα της περιοχής, που ως κατάληξη τους έχουν τον Αώο ποταμό.

Το γεφύρι, πιθανότατα οφείλει την ονομασία του στην Βρυσοχωρίτικη οικογένεια Γκαράνη, που στην περιοχή διατηρούσε μύλο με ντριστέλα (νεροτριβή) και μαντάνι, που δυστυχώς πλέον δεν διασώζεται.

Advertisement