Το γεφύρι των Μητσαίων

Το μικρό μονότοξο γεφύρι των Μητσαίων ή αλλιώς Μητσάδικο βρίσκεται εντός του χωριού Καστάνιανη Κονίτσης. Κτίστηκε το 1845 και το όνομα του το οφείλει πιθανότατα στην οικογένεια Μητσαίων, που κατοικούσε στη νότια πλευρά του χωριού, στο σημείο που είναι κατασκευασμένο και το γεφύρι.


Γεφυρώνει ένα από τα πολλά μικρά ρέματα της περιοχής, που καταλήγουν στον Σαραντάπορο.

Advertisement