Το γεφύρι της Τύριας

Το γεφύρι της Τύριας που βρίσκεται στη περιοχή «Χελιμόδι» του χωριού Σενίκου, είναι ένα από τα ωραιότερα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου.
Σήμερα στέκει καλοσυντηρημένο όμως πριν λίγα χρόνια κινδύνεψε με ολοκληρωτική καταστροφή εξαιτίας των άστοχων παρεμβάσεων που έγιναν κατά τη κατασκευή των νέων οδικών αρτηριών που περνάνε δίπλα από αυτό. Για τη σημερινή του εικόνα χρειάσθηκε να γίνουν εργασίες στήριξης και ανάδειξης του.

Δυστυχώς στις μέρες μας δε διασώθηκαν πληροφορίες για το ποιος ήταν ο κατασκευαστής του όμορφου αυτού πέτρινου γεφυριού αλλά και ούτε γνωρίζουμε το πότε αυτό δημιουργήθηκε.
Πρόκειται πάντως για ένα αρκετά μεγάλο δίτοξο γεφύρι που το ύψος του μεγαλύτερου τόξου φτάνει σχεδόν τα 10 μέτρα ενώ το άνοιγμα του ξεπερνάει τα 14 μέτρα.


Στα πλαϊνά, του πλάτους 2,5 μέτρων καταστρώματος του, έχουν κατασκευαστεί προστατευτικά στηθαία.
Από τα δυο άνισα ανοίγματα του περνάει το ποτάμι της Τύριας που είναι ένας από τους παραποτάμους του Καλαμά.

Advertisement