Το γεφύρι του «Λάκκου»

Το γεφύρι του «Λάκκου» βρίσκεται ανάμεσα από τους δυο οικισμούς του Πάπιγκου, του Μικρού και του Μεγάλου και γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα που χωρίζει τα δυο χωριά.


Πρόκειται για ένα μονότοξο γεφύρι που κατασκευάστηκε το 1854 από τον Αναστάσιο Λώλη, όπως αναγραφόταν σε μια πλάκα που υπήρχε πάνω στο γεφύρι.
Με το πέρασμα όμως των χρόνων η πλάκα αυτή καταστράφηκε.
Το ίδιο συνέβη και στον παλιό νερόμυλο που υπήρχε στη περιοχή, ο οποίος αρχικά εγκαταλείφθηκε και στη συνέχεια καταστράφηκε και αυτός.

Από το γεφύρι αυτό περνούσε το παλιό μονοπάτι που άρχιζε από το συνοικισμό «Σκαμμένο» του Μικρού Πάπιγκου και οδηγούσε στον οικισμό του Μεγάλου Πάπιγκου. Σήμερα διασώζεται ένα τμήμα αυτού του μονοπατιού, πριν και μετά το γεφύρι.

Advertisement