Το γεφύρι της Βροσίνας

Το «γεφύρι της Βροσίνας» βρίσκεται στο ομώνυμο οικισμό του νομού Ιωαννίνων. Κατασκευάστηκε χάρη σε χρήματα που διέθεσε η Μονή Μακραλέξη και γεφυρώνει τον παραπόταμο του Καλαμά, τον Ζαλογγίτικο.


Πρόκειται για ένα μονότοξο γεφύρι με δυο ανακουφιστικά τόξα στα πλαϊνά της κύριας καμάρας του, και το ύψος του φτάνει τα 5,3 μέτρα, ενώ το μήκος του ξεπερνάει τα 10 μέτρα.


Στα πλαϊνά του δίμετρου καλντεριμοτού καταστρώματος του έχει κατασκευαστεί προστατευτικό στηθαίο.

Advertisement