Το μνημείο του Δημήτρη Βάγια

Το δημοτικό τραγούδι αποτελεί αναμφίβολα ένα βασικό πυλώνα του πολιτισμού της Ηπείρου. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που παίζουν οι οργανοπαίκτες και οι τραγουδιστές του.
Είναι οι άνθρωποι που με τη τέχνη και τη φωνή τους κάνουν τα αθάνατα δημιουργήματα της δημοτικής μας μουσικής, τμήμα της ζωής όλων μας.

Και στην Ήπειρο η προσφορά αυτών των ανθρώπων πάντα θα αναγνωρίζεται.
Όπως στο χωριό Αρτοπούλα Ιωαννίνων όπου υπάρχει το μνημείο του τραγουδιστή Δημήτρη Βάγια, που το 1996 έφυγε πρόωρα από τη ζωή.
Οι συχωριανοί του αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου του έφτιαξαν το μνημείο του στη πλατεία του χωριού τους.

Advertisement