Το γεφύρι στη Ποταμιά

Το «γεφύρι στη ποταμιά» βρίσκεται ανάμεσα από τα χωριά Βρίστοβο (πρώην Βραστόβα) και Κάτω Λάβδανη, κοντά στο εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου.

Πρόκειται για ένα μονότοξο γεφύρι με άνοιγμα τόξου 6 μέτρων ενώ το ύψος του φτάνει τα 3,80 μέτρα.
Το πλάτος του καταστρώματος του είναι 1,80 μ. και στα πλευρά του διατηρούνται ελάχιστες από τις διακοσμητικές αρκάδες του.
Το «γεφύρι στη ποταμιά» γεφυρώνει τον ποταμό Κοσοβίτικο που είναι ένας από τους παραποτάμους του Καλαμά.

Advertisement