Καλπάκι

Καρτ Ποστάλ από τη περιοχή του Καλπακίου και του μοναστηριού της Βελλάς.