Το γεφύρι στη Σκαρβένα

Το «γεφύρι της Σκαρβένας», είναι ένα μονότοξο πέτρινο γεφύρι πάνω στο ομώνυμο ρέμα, που είναι ένας από τους παραποτάμους του Αώου.
Είναι κτισμένο λίγο έξω από το χωριό Βρυσοχώρι, δίπλα από την επαρχιακή οδό που ενώνει το κεντρικό Ζαγόρι με το Παλιοσέλι και τα υπόλοιπα χωριά της Κονίτσης στη Λάκκα Αώου.

Έχει ύψος περίπου 5 μέτρα και το πλάτος του καταστρώματος του αγγίζει τα 2,20 μέτρα, ενώ στα πλαϊνά του έχουν τοποθετηθεί προστατευτικές αρκάδες.

Το όνομα του το γεφύρι το πήρε από την από την ονομασία της περιοχής στην οποία βρίσκεται.
Στη Σκαρβένα, λέγεται ότι ήταν ένας από τους πρώτους οικισμούς της περιοχή και σύμφωνα με τη τοπική παράδοση, πρωτοκατοικήθηκε την Ελληνιστική περίοδο.
Οι κάτοικοι του σταδιακά αυξήθηκαν και μετακόμισαν σε διπλανές περιοχές. Εκεί δημιούργησαν άλλους νεότερους οικισμούς.
Αργότερα όλοι οι οικισμοί συνενώθηκαν και δημιούργησαν το χωριό Βρυσοχώρι.
Το όνομα της η περιοχή πιθανολογείται ότι το οφείλει σε κάποιον γενάρχη που πρωτοκατοίκησε εκεί και λεγόταν Σκαρβένας ή Σκαρβέλας.

Advertisement