Κερασφόρος Οχιά

Η κερασφόρος οχιά (Vipera ammodytes), το πιο συνηθισμένο και το πιο επικίνδυνο είδος οχιάς στη πατρίδα μας. Οι φωτογραφίες είναι από μια πρόσφατη συνάντηση μας.

Advertisement