Το Κατωγέφυρο

Το «Κατωγέφυρο» είναι ένα από τα πέτρινα γεφύρια που βρίσκονται στη περιοχή του Πωγωνίου.
Γεφυρώνει τον ποταμό Γορμό και είναι κτισμένο μέσα στο χωριό Ωραιόκαστρο (πρώην Λαχανόκαστρο) Πωγωνίου.

Πρόκειται γι’ ένα δίτοξο γεφύρι, με το άνοιγμα των τόξων του να φτάνει τα 6,30 και 5,85 μέτρα αντίστοιχα και το ύψος του, τα 4 μέτρα.
Κατασκευάστηκε το 1889 αλλά είναι εμφανείς οι μεταγενέστερες επεμβάσεις που έγιναν σ’ αυτό.
Στις πλευρές του καταστρώματος του έχουν τοποθετηθεί αραιές αρκάδες που δίνουν μια ξεχωριστή ομορφιά στο γεφύρι.

Advertisement