Το γεφύρι στη Μπουλουγούνσα

Το γεφύρι στη Μπουλουγούνσα είναι το μικρότερο από τα δυο πέτρινα γεφύρια που βρίσκονται στη περιοχή του Πάπιγκου. Το συναντάμε δίπλα από τον ασφαλτόδρομο λίγο πριν φτάσουμε στο χωριό Μεγάλο Πάπιγκο.

Στις μέρες μας παραμένει άγνωστος ο κτίστης της μικρής αυτής γέφυρας αλλά και ποια είναι η χρονολογία της κατασκευής της.
Γνωρίζουμε μόνο ότι την ονομασία της την οφείλει στο όνομα της περιοχής στην οποία βρίσκεται.

Advertisement