Το γεφύρι του Γκρέτσι

Το «γεφύρι του Γκρέτσι» είναι ένα από τα πιο όμορφα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου, εναρμονισμένο απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής στην οποία κτίστηκε.

Βρίσκεται στο Πωγώνι, στο χωριό Παλαιόπυργος και γεφυρώνει τον Γορμό ποταμό. Κατασκευάστηκε στη κορυφή μιας επίπεδης βραχώδης περιοχής, που τα νερά του ποταμού την έχουν σκάψει και έχουν δημιουργήσει ένα μοναδικής ομορφιάς τοπίο.

Το γεφύρι του Γκρέτσι είναι μια μονότοξη κατασκευή με δυο ανακουφιστικά ανοίγματα στα δυο του άκρα. Το μήκος του κυρίου του τόξου είναι 8,30 μέτρα και το ύψος του φτάνει τα 4 ½ μέτρα. Στις πλευρές του καταστρώματος του οι γκρίζες και οι άσπρες πέτρες που βρίσκονται εναλλάξ στοιχισμένες κάνουν την όλη κατασκευή ακόμη πιο όμορφη. Λέγεται ότι κτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα (ίσως το 1830) χωρίς όμως να διασώζονται περισσότερες πληροφορίες για το ποιος ήταν ο δημιουργός του.

Advertisement