Δίστρατο

Πανηγύρι στο Δίστρατο Κονίτσης, την δεκαετία του ΄50.

Advertisement