Παραδοσιακές Στολές

Παρουσίαση Ηπειρώτικων παραδοσιακών στολών, μέσω των «Καρτ Ποστάλ» που κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει.