Οι γέφυρες στη Κόνιτσα

Οι γέφυρες του Αώου στη Κόνιτσα, τη δεκαετία του ’50.

Advertisement