Το Τσεπέλοβο το 1850

Το Τσεπέλοβο στα μέσα του 19ου αιώνα.

Advertisement