Το γεφύρι Κούρτιας

Το γεφύρι «Κούρτιας» βρίσκεται κοντά στο μοναστήρι της Θεοτόκου Βουτσάς, στο Γρεβενίτι Ζαγορίου και γεφυρώνει τον ποταμό Βάρδα, παραπόταμο του Αράχθου.
Το γεφύρι λέγεται ότι πρωτοκτίστηκε τους βυζαντινούς χρόνους, την εποχή περίπου που κατασκευάστηκε και η γειτονική Μονή Βουτσάς (7ο αιώνα μ.Χ).

Το γεφύρι που βρίσκεται σε άριστη κατάσταση έχει δύο τόξα, ένα μεγάλο, το κύριο που το μήκος του είναι 19 μέτρα και ένα μικρότερο. Επίσης και στις δυο πλευρές του υπάρχουν ανακουφιστικά τόξα.
Στο καλντεριμοτό κατάστρωμα του, υπάρχει  και από τις δυο πλευρές πέτρινο στηθαίο.

Το γεφύρι βρίσκεται στο πέρασμα της μονής με το γειτονικό χωριό Δόλιανη.

Advertisement