Το γεφύρι του Καμπέρ Αγά

Το γεφύρι του Καμπέρ Αγά βρίσκεται στην είσοδο του Ανατολικού Ζαγορίου, στο χωριό Μηλιωτάδες σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από τα Γιάννινα.
Είναι το πρώτο πέτρινο γεφύρι που συναντά κανείς όταν επισκέπτεται τη περιοχή ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο που ενώνει τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου με τα Γιάννινα.

Πρόκειται για ένα μονότοξο γεφύρι, αρκετά χαμηλό (ύψος μόλις 5 μέτρα) σε σχέση με το μεγάλο του άνοιγμα, που φτάνει τα 18 μέτρα.
Δίπλα από τις δυο άκρες του τόξου του κατασκευάστηκαν δυο μικρά ανακουφιστικά τοξωτά ανοίγματα, ενώ στις πλευρές του καταστρώματος του υπάρχει ένα χαμηλό στηθαίο.
Το γεφύρι βρίσκεται πάνω στο Ζαγορίτικο ποταμό, παραπόταμο του Αράχθου και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση.

Κατασκευάστηκε από τον Καμπέρ Αγά των Ιωαννίνων και εξυπηρετούσε τις ανάγκες των καραβανιών που ταξίδευαν στη περιοχή. Μάλιστα γι’  αυτό το λόγο υπήρχε στη περιοχή και ένα χάνι, ιδιοκτησίας και αυτό του Οθωμανού τσιφλικά.

Advertisement