Το γεφύρι της Κουίτσας

Ένα μονότοξο μικρό γεφύρι που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Βρυσοχώρι Ζαγορίου.
Είναι κτισμένο στη θέση «Κουίτσα», ονομασία που δόθηκε στη περιοχή, από παλιά Βρυσοχωρίτικη οικογένεια που κατοικούσε εκεί.Το γεφύρι βρίσκεται πάνω από το «ρέμα της Σιάνιστας», έναν από τους παραποτάμους του Αώου. Το ύψος του είναι 3,70 μέτρα και το πλάτος του 2,30 μ. Στα πλαϊνά του καταστρώματος του έχουν τοποθετηθεί αραιές προστατευτικές αρκάδες.

 

Advertisement