Το γεφύρι του Πέτσου

Πρόκειται για ένα μονότοξο γεφύρι στο Ηλιοχώρι Ζαγορίου που κτίσθηκε το 1880 χάρη στη χορηγία του Ηλιοχωρίτη Αντώνη Πέτσου.

Βρίσκεται πάνω στο παλιό μονοπάτι που ένωνε τα χωριά Ηλιοχώρι και Λάϊστα, σε υψόμετρο 844 μέτρων και διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση.

Advertisement