Το γεφύρι της Βωβούσας

Το περίφημο πέτρινο «γεφύρι της Βωβούσας» κτίσθηκε το 1748 με χορηγία του Αλέξη Μίσιου από το Μονοδέντρι Ζαγορίου. Πρόκειται για ένα μονότοξο γεφύρι που χρησιμοποιείται ως σήμερα, βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και γεφυρώνει τον Αώο ποταμό.

Έχει άνοιγμα περίπου 22 μέτρων ενώ το ύψος του φτάνει τα 11 μέτρα. Μετά τον πόλεμο, για την ασφάλεια των περαστικών τοποθετήθηκαν ξύλινα κάγκελα στις πλευρές του καταστρώματος του γεφυριού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1748, την ίδια χρονιά που κατασκευάστηκε το γεφύρι της Βωβούσας, ο Αλέξης Μίσιος έδωσε χρήματα για τη κατασκευή και ενός άλλου γεφυριού στο Ζαγόρι. Το δεύτερο αυτό γεφύρι βρίσκεται στην είσοδο της χαράδρας του Βίκου και φέρει το όνομα του χορηγού του.

Advertisement