Άραχθος

Ο Άρχαθος όπως κυλάει στη περιοχή του γεφυριού της Πλάκας.

Advertisement