Αλώνι στο Βιτσικό

Αλώνι στη σκία των πύργων της Αστράκας στο χωριό Βιτσικό (Βίκος)

Advertisement