Παλιό αλώνι

Παλιό αλώνι στο Βραδέτο Ζαγορίου.

Advertisement